Mẫu website giáo dục chính phủ - thcsphuocbinh-binhphuoc.edu.vn

Đây là mẫu website về trường học mà thietkeweblagi.com tài trợ cho trường thcs Phước Bình - Bình Phước.

Thông tin cơ bản về website
Thuộc mẫu: Giáo dục
Có chức năng responsive (mobile): Không
Website mẫu: thcsphuocbinh-binhphuoc.edu.vn
Nội dung: Giới thiệu về trường thcs Phước Bình - Bình Phước
Chức năng đã thực hiện
Quản lý danh mục
Quản lý sản phẩm
Quản lý tin tức
Quẩn lý dịch vụ
Quản lý giao diện
Tích hợp công cụ tiện ích
 
Xem chi tiết dịch vụ thiết kế website miễn phí ở Tỉnh Bình Phước của chúng tôi.